درباره ما

شرکت فراسازان توتون آپادانا یک شرکت خصوصی می باشد که با مشارکت سرمایه گزاران ترکیه ای بصورت مشترک در سال 1392 از مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات کشور ایران موفق به اخذ مجوز تولید سیگار در کشور ایران در استان کردستان گردیده است و اما شروع کار ایجاد کارخانه خود را در سال 1394 با کلنگ زنی وزیر محترم صنعت ، معدن وتجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده و مسؤلین محترم استانی کردستان آغاز نموده است ودر حال حاضر با سرعت بسیار خوبی پروژه در حال کار می باشد و پیش بینی می گردد که تا پایان شهریور ماه سال 1395 به بهره برداری برسد .
همچنین قابل ذکر است که شریک ترکیه ای این شرکت شرکتهای یروپن تاباکو و شرکت بغاز تابکو می باشد که شرکای قدرتمندی در تولید انواع کالاهای دخانی در کشور ترکیه می باشند و کلیه تامین مواد اولیه وپشتیبانی ماشین الات وتجهیزات این کارخانه نیز توسط این دو شرکت انجام خواهد شد .