یک سیگار اصیل ، کلاسیک با رایحه ای بی نظیر . تهیه شده از بهترین مزارع توتون درشرکت Europe Tobacco که توسط نمایندگی انحصاری این شرکت در ایران ، شرکت فراسازان توتون آپادانا توزیع می شود . در تهیه فیلتر سیگار های فوق از پیشرفته ترین تکنولوژی ها استفاده شده است تا کمترین آسیب را به بدن شما داشته باشد 

PRESIDENT Silver

قطران 4 میلی گرم ، نیکوتین 0.4 میلی گرم.

 
 

PRESIDENT Silver Slim

قطران 4 میلی گرم ، نیکوتین 0.4 میلی گرم.

 
 

PRESIDENT White

قطران 2 میلی گرم ، نیکوتین 0.2 میلی گرم../p>  

 

PRESIDENT White Slim

قطران 2 میلی گرم ، نیکوتین 0.2 میلی گرم../p>

 
 

PRESIDENT Black Slim

قطران 3 میلی گرم ، نیکوتین 0.3 میلی گرم.