یک سیگار اصیل ، کلاسیک با رایحه ای بی نظیر . تهیه شده از بهترین مزارع توتون درشرکت Europe Tobacco که توسط نمایندگی انحصاری این شرکت در ایران ، شرکت فراسازان توتون آپادانا توزیع می شود . در تهیه فیلتر سیگار های فوق از پیشرفته ترین تکنولوژی ها استفاده شده است تا کمترین آسیب را به بدن شما داشته باشد 

Black Galleon

Full flavour tobacco cigarettes
Manufactured by European Tobacco A.S.Mersin , Turkey Under The authority of European Tobacco PLC , London , England
قطران 10 میلی گرم ، نیکوتین 0.9 میلی گرم.

 
 

Black Galleon Slim

Full flavour tobacco cigarettes
Manufactured by European Tobacco A.S.Mersin , Turkey Under The authority of European Tobacco PLC , London , England
قطران 8 میلی گرم ، نیکوتین 0.8 میلی گرم.